Rubriky
Finance

Jak dlouho trvá bankovní převod peněz?

Banka má až dva pracovní dny a převod peněz v režimu D+1, viz Zákon o platebním styku § 169.

Když platbu zadáte a je realizována jeden den, tak druhý den musí nejpozději do půlnoci dorazit na druhý účet. Nicméně večerně zadaná platba může být zpracována (tj. realizace odchozí platby) až další den a o víkendu banka peníze neposílá, takže tímto se může celá transakce zpozdit.

Rubriky
Akcie Brokeři

Kdo obchoduje na burze?

Licencovaní obchodníci

Burza cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange) je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Je akciovou společností. Přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy a Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR. Povolení k obchodování uděluje Česká národní banka. Licencovaný obchodník má právo obchodovat na burze jak na svůj účet, tak na účet svého zákazníka.

Rubriky
Akcie

Zdanění prodeje cenných papírů

Budu se zde zabývat prodejem akcií pouze fyzických osob, které nemají akcie vedeny v obchodním majetku. Situace zdanění se změnila od roku 2014, kdy došlo k novele zákona o dani z příjmů (dále jen ZDP).

Osvobození příjmů – časový test 3 let

Příjmy z prodeje akcií jsou osvobozeny po uplynutí 3 let od jejich koupě. Jedná se o § 4 osvobození od daně odst. 1 písmena x) ZDP. Osvobozeny jsou příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun (§ 4 osvobození od daně odst. 1 písmena w) ZDP).

Rubriky
Finance

Kolektivní investování

Kolektivní investování probíhá skrze investiční společnosti a investiční fondy. Za investičními fondy stojí investiční společnost, která obhospodařuje majetek fondu.

Investiční společnosti a investiční fondy

Na webu ČNB lze dohledat aktuální přehled všech investičních společností a investičních fondů. Zde je jejich přehled k 25. 9. 2020:

ČNB také vykonává dohled nad tímto trhem a subjekty se u ní musí registrovat. Kromě těchto investičních společností a fondů se ale můžete setkat i se společnostmi, které mají licenci získanou v zahraničí.

Rubriky
Zprávy

Bloomberg

Bloomberg je jedním z nejznámějších zahraničních serverů, který nám přináší zprávy o podnikání, akcích a trzích. Pouze několik článků je k dispozici zdarma. Pokud chcete neomezený přístup, musíte zaplatit předplatné.

Rubriky
Brokeři

Fio e-Broker – recenze

E-Broker od Fio banky patří mezi brokery, který umožňuje nákup českých i zahraničních akcií, certifikátů, derivátů a ETF (Exchange Traded Funds) fondů. S českými akciemi můžeme obchodovat v rámci BCPP (Burza cenných papírů Praha) či RM-SYSTÉMU přímo pomocí e-Brokeru od Fio banky. Ze zahraničních akcií lze nakupovat v rámci německé burzy Deutsche Börse a burzách USA: NYSE, NASDAQ, OTC BB, Pink Sheet.

Rubriky
Akcie

Index PX – PX:IND

Index PX je index nejlikvidnějších akcií pražské burzy. Historie indexu pražské burzy sahá od roku 1993.

Vývoj indexu PX můžeme najít například na webech:

Rubriky
Akcie Finance

Index PX versus inflace za 20 let

Podíváme se na vývoj indexu PX ve srovnání s inflací za posledních 20 let (let 2000 až 2019). Zde je graf porovnání inflace s PX indexem za posledních 25 let. Data konkrétní inflace máme k dispozici od Českého statistického úřadu za posledních 20 let (tj. od začátku roku 1999 do konce roku 2019).


source: tradingeconomics.com

Graf byl získán z indexu PX volbou menu: Forecast / 25Y / Compare / Pick country: Czech Republic / Pick indicator: Inflation Rate.